Molekulske interakcije

Konzorcij Molekulske interakcije povezuje Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo na Kemijskem inštitutu in laboratorij Infrastrukturnega centra za raziskave molekulskih interakcij na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Izvajanje raziskovalnih aktivnosti je omogočila Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Konzorcij je vključen tudi v evropski projekt MOSBRI.

Konzorcij nudi različne aparature, ki omogočajo temeljito karakterizacijo interakcij bioloških makromolekul in razvoj analitskih metod v živilski tehnologiji, biotehnologiji in pri varstvu okolja. Hkrati uporabnikom ponuja svoje znanje za pomoč pri delu z aparaturami, obdelavi rezultatov, naročanju potrošnega materiala, izobraževanju novih uporabnikov itd.

Konzorcij

Trenutno vsi instrumenti delujejo.

Uporabnike prosimo, da upoštevajo poostrena higienska priporočila, si razkužujejo roke in nosijo obrazno masko kot strategije preprečevanja širjenja koronavirusa. Podrobnejša navodila: tukaj.

Dostop do laboratorijev je standarden (po predhodnem dogovoru). Pred izvajanjem poskusov je želen instrument potrebno rezervirati in izpolniti obrazec s podatki o vzorcih (najdete ga pod Priprava vzorcev za vsak tip opreme posebej) ter nekaj administrativnih obrazcev (prosimo, poglejte pod Dodatne informacije).

Kontakt

dr. Neža Omersa

Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo

Kemijski inštitut

Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana

+386 1 476 04 67

+386 1 476 05 19

neza.omersa@ki.si


Gregor Bajc

Infrastrukturni center za raziskave molekulskih interakcij

Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Večna pot 111, 1000 Ljubljana

+386 1 320 34 33

gregor.bajc@bf.uni-lj.si

Novice

...   ...